Czym jest obróbka?

Najogólniej rzecz biorąc, obróbka metali jest to proces, podczas którego świadomie zostają zmienione właściwości fizyczne oraz chemiczne metali. Obróbka metali jest bardzo szerokim pojęciem, możemy wyróżnić następujące podkategorie w tej dziedzinie: obróbka skrawalna, obróbka plastyczna, obróbka cieplna, obróbka cieplno-chemiczna oraz chemiczna. Działania tego typu mają szerokie zastosowanie w wielu branżach.